SCG contributie via Nikki

Samenwerking NIKKI

Het bestuur van SCG Gronsveld heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI.

NIKKI start begin augustus met de inning van de contributie voor het nieuwe seizoen

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken.

U ontvangt een e-mail met daarin de mogelijkheid om de contributie in één keer te voldoen. Ook is het mogelijk om de contributie in maandelijkse termijnen te voldoen. Bij de betaling van contributie in maandelijkse termijnen worden administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer u de contributie liever in één keer wenst te voldoen vervallen deze administratiekosten.

U ontvangt begin augustus de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de eerste termijn van de contributie van het nieuwe seizoen die verdeeld wordt over maandelijkse termijnen. Vervolgens ontvangt u iedere maand een nieuwe e-mail voorzien van een iDEAL-betaallink om uw betaling te vergemakkelijken voor de daaropvolgende termijnen.

Tevens zit in deze eerste e-mail ook een iDEAL-betaallink om de betaling in één keer te voldoen, waardoor de administratiekosten van NIKKI automatisch komen te vervallen.

Wanneer u in augustus geen bericht heeft ontvangen van NIKKI, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar gronsveld@nikki.nl. Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van veel sportverenigingen in Nederland de inning van contributiegelden verzorgt.

Administratiekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt.

Vergoedingen via derden

Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke) vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

Let op !

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het seizoen:

1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op gronsveld@nikki.nl

2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.

3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.

4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken. De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

Het lidmaatschap van SCG loopt jaarlijks van 1 juli tot en met 30 juni van het opeenvolgende kalenderjaar.  Wanneer het secretariaat geen afmelding ontvangt, wordt het lidmaatschap automatisch per 1 juli van het lopende kalenderjaar met één jaar lidmaatschap verlengd. Wijzigingen in het lidmaatschap kunnen altijd worden doorgegeven via secretariaat@scggronsveld.nl.

Het lidmaatschap van SCG verplicht elk lid tot het betalen van de jaarlijkse contributie. De verschillende leeftijdscategorieën bestaan uit :

• Senioren - contributie € 210,- per jaar
• Veteranen - contributie € 120,00 per jaar
• A-junioren O19 - O18 - contributie € 140,00 per jaar
• B-junioren O17 - O16 - contributie € 140,00 per jaar
• C-junioren O15 - O14 - contributie € 130,00 per jaar
• D-junioren O13 - O12 - contributie € 130,00 per jaar
• E-pupillen O11 - O10 - contributie € 125,00 per jaar
• F-pupillen O09 - O08 - contributie € 125,00 per jaar
• Mini-F-pupillen O07 - O06 - contributie € 125,00 per jaar
• Welpen O05 zijn vrij van contributie

SCG kent ook de categorie Steunende leden. Deze leden zijn niet actief in KNVB competitieverband maar bekleden een kaderfunctie of zijn toeschouwer van onze vereniging. Deze categorie kent geen verplichting voor het betalen van de contributie maar Steunende leden doneren als contributie een vrijwillige bijdrage aan SCG. Deze vrijwillige bijdrage is door de ledenvergadering vastgesteld op € 50,00.

SCG Agenda

Friday 31 May '24
Ophalen oud papier SCG 3
...

Friday 28 June '24
Ophalen oud papier SCG 4
...

Friday 26 July '24
Ophalen oud papier SCG Veteranen
...

SCG Jarigen