Sponsorplan

SCG is een ambitieuze voetbalvereniging, die met een maximale eigen inbreng op een goed niveau van het amateurvoetbal wil presteren en daarnaast veel aandacht aan haar jeugd schenkt. Om deze ambities waar te kunnen maken zijn er bedrijven nodig die financiële middelen voor de vereniging inzetten.

SCG zoekt hierbij nadrukkelijk naar bedrijven die bij haar imago passen. Bedrijf en vereniging kunnen immers veel voor elkaar betekenen en kunnen de samenhang tussen ambitie en uitstraling dankzij elkaar versterken.
Omdat noch de ambities van SCG noch de doelstellingen van de sponsoren met een eenmalige activiteit te realiseren zijn, stelt SCG de sponsoren voor een samenwerking van enkele jaren aan te gaan. De sponsoren krijgen in ruil daarvoor een prominente plaats binnen de vereniging om zo hun imago en naamsbekendheid op structurele wijze samen met SCG uit te bouwen. Onze sponsoren ondersteunen SCG dan ook van harte omdat zij daarmee hun bedrijf positief kunnen profileren. Het feit dat SCG prestaties levert bij jong en oud en positief "in the picture staat" is daarom een versterking voor het imago van de sponsoren.

SCG heeft daarnaast in de laatste jaren steeds meer mogelijkheden voor sponsoren gecreëerd om via SCG in contact te komen met nieuwe zakenrelaties. Zo organiseert SCG ieder jaar een gezamenlijke sponsoractiviteit, waarbij sponsoren niet alleen een blijk van waardering krijgen voor hun inspanningen voor de vereniging maar waar zij ook op een informele manier kennis met elkaar kunnen maken en zaken met elkaar kunnen doen.

SCG Agenda

Friday 31 May '24
Ophalen oud papier SCG 3
...

Friday 28 June '24
Ophalen oud papier SCG 4
...

Friday 26 July '24
Ophalen oud papier SCG Veteranen
...

SCG Jarigen